Kategóriák

Adatvédelmi tájékoztató

A Furniture1 Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11-15

Az adatkezelő elérhetősége: +36 1 550 7624;[email protected]

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a vásárlás során hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a vásárlás során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: a Furniture1 Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

A vevőnek joga van hozzáférni személyes adataihoz, és jogában áll követelni a helytelen, hiányos és pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy e -mail írásával törölni a személyes adatokat. E-mail [email protected]. Ebben az esetben az eladónak haladéktalanul (30 napon belül) teljesítenie kell a vevő kérését.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően átlagosan 30 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

  • - tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • - személyes adatainak helyesbítését,
  • - személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html) fordulhat.

A www.butor1.hu weboldalon beágyazott tartalmak találhatóak: egyes termékeket Youtube videókkal is illusztrálunk. Ez azt jelenti, hogy a Youtube szervere is monitorozhatja az Ön felhasználói szokásait a saját céljaira. Erről bővebb információt itt találhat. Honlapunk össze van kapcsolva a webáruház Facebook-oldalával – ez azt jelenti, hogy honlapunk látogatása esetén a Facebook szervere is információt kap róla, hogy meglátogatta honlapunkat. A www.butor1.hu nem kapja meg az Ön Facebook profiljának személyes adatait. A Facebook adatvédelmi szabályzatáról bővebb információt itt talál.

Süti (cookie) kezelési tájékoztató